Na het maken van een afspraak krijgt u een vragenlijst thuis gestuurd waarin gevraagd wordt naar uw klachten, medische voorgeschiedenis, algemene symptomen en dergelijke. 
 

Anamnese.

Deze vragenlijst, die u enige tijd voor de afspraak heeft teruggestuurd, wordt tijdens het consult met u doorgesproken en verder uitgewerkt.
 

Lichamelijk onderzoek

Onderzoek van de wervelkolom, de ledenmaten (heup, knie, enkel, pols, elleboog, schouder) en de buikorganen behoren tot de standaard onderdelen.
 

Pols- en tongdiagnostiek 

Binnen de Traditionele Chinese geneeskunde en de Ayur Veda (de geneeskunde uit India) is de observatie van de tong en het voelen van de pols een belangrijk onderdeel in het onderzoek en later in de behandeling.
 

Electro Fysiologische Diagnostiek (EFD): 

Met EFD worden weerstandswaarden van acupunctuurpunten gemeten op handen en voeten. De meetwaarden zijn gerelateerd aan organen en hun functies.
Bij functiestoornissen in een bepaald orgaan, zal de weerstandswaarde van het bijbehorende EFD-punt afwijken van de normaalwaarde.  
Zo is het mogelijk om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld algemene fysiologische functies. Ook is het mogelijk specifieke hormoon- en/of enzymfuncties en medicatie uit te testen. Met behulp van EFD kan het functioneren van de mens cijfermatig in vivo, in kaart worden gebracht. EFD is er op gericht de oorzaak van de klachten op te sporen. Uniek aan de EFD is dat er een uitgebreide integrale diffentiaaldiagnostiek wordt toegepast.
 

Medicijnkeuze en voedingsadvies.

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek wordt de medicijnkeuze bepaald. 
Dit kunnen Chinese of Ayurvedische kruiden zijn. Homeopathische en/of orthomoleculaire geneesmiddelen, zoals vitamines en mineralen kunnen eveneens geadviseerd worden.
Daarnaast kan er een specifiek individueel voedings- en/of leefadvies gegeven worden.
 

Toelichting. 

De bevindingen van het mesologisch onderzoek worden uitvoerig met u besproken, zodat u inzicht krijgt in het mechanisme en de oorzaken van uw klachten. Ook is het mogelijk dat u verwezen wordt naar een reguliere arts, osteopaat, acupuncturist, psychotherapeut of andere discipline in de gezondheidzorg. Na 4 tot 8 weken vindt er een controle plaats.